Skip to main content

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Madkom SA w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych technologicznych. Niniejsze Zasady zachowania poufności opisują sposób, w jaki traktujemy Twoje dane osobowe. Zbieramy dane osobowe, korzystamy z nich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i udostępniamy je, aby umożliwić działanie witryny cyfrowagmina.info, zapewnić jej bezpieczeństwo oraz zagwarantować Użytkownikom świadczenie usług o najwyższej jakości.

Dane zbierane automatycznie

Madkom SA zbiera informacje o wykorzystywaniu niniejszej strony przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z serwisem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego Użytkownika. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych jak też dostarczania spersonalizowanych treści reklamowych (zgodnie z polityką Cookies – https://cyfrowagmina.info/polityka-cookies).

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. W przypadku nawiązywania połączenia telefonicznego, może ono być nagrywane, ale wtedy rozmówca będzie wcześniej zawsze poinformowany.

Rodzaj zbieranych danych osobowych

Podczas korzystania ze strony cyfrowagmina.info możesz skorzystać z formularza kontaktowego w celu złożenia zapytania, zadeklarowania chęci podjęcia współpracy, zapóźnia się z ofertą, skorzystania z usług, złożenia reklamacji. W formularzu są podawane tylko podstawowe dane kontaktowe umożliwiające nam nawiązanie kontaktu i są to imię i nazwisko, adres e-mail nr telefonu kontaktowego jak też dane podmiotu, w który reprezentujesz. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji świadczonych przez nas usług. Brak podania niezbędnych danych może uniemożliwić wykonanie czynność, której te dane dotyczyły.

Dane osobowe – obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MADKOM SA z siedzibą w Gdyni (81-451), Al. Zwycięstwa 96/98
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zgodnie z polityką Cookies – https://cyfrowagmina.info/polityka-cookies). W przypadku podania danych za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie, czy też bezpośredni kontakt udostępnionymi przez organizację (dane kontaktowe) kanałami komunikacji, dane będą przetwarzane w zakresie: danych podstawowych umożliwiających identyfikację takich jak imię i nazwisko, danych kontaktowych umożliwiających kontakt pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną oraz kontakt telefoniczny w celu udzielenia odpowiedzi oraz ewentualnego przekazywania informacji handlowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymywania kontaktów związanych z przedstawieniem oferty, ewentualnym zawarciem i wykonaniem umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do umożliwienia obsługi umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, okres archiwizacji); okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony jeśli wystąpi inna uzasadniona prawnie potrzeba administratora przetwarzania tych danych przez okres dłuższy. W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy, dane mogą być przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 5. Dane osobowe nie są przetwarzane poza EOG.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, które będą uczestniczyły w realizacji umowy. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:
 7. Upoważnionym Pracownikom i Współpracownikom Spółki;
 8. Organom Państwowym uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 9. Podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora, a których realizacja opiera się o zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.
 10. naszym dostawcom usług, w tym usług prawnych, księgowych oraz IT
 11. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, jeśli przetwarzanie było realizowane w oparciu o tę podstawę prawną.
 12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że jego dane są przez nas przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa.
 13. Podanie danych osobowych w niniejszej witrynie jest zawsze dobrowolne.

Bezpieczeństwo

Dane osobowe podawane przez Państwa na tej stronie będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane. W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. W czasie zbierania Twoich danych osobowych komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dane te przechowywane są w bazie danych zabezpieczonej przed wglądem osób trzecich w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp wyłącznie upoważnione osoby związane z witryną cyfrowagmina.info i zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy.

Odpowiedzialność

Madkom SA nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony danych osobowych i prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronie cyfrowagmina.info, jak i tych, które umieszczają linki do strony cyfrowagmina.info.

Zmiana polityki

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt:

Madkom SA

al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia