Skip to main content

Wyszukiwarka wysokości grantu

Z przyjemnością informujemy, że uruchmiliśmy innowacyjną  wyszukiwarkę wartości grantu w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd, która dostarcza cennych informacji dla poszczególnych gmin, powiatów i województw w Polsce. 

W ramach naszej wyszukiwarki można :

  • Sprawdzić Wartość Grantu: Dowiedzieć się o wysokości grantu dla poszczególnych JST (Gmina, Powiat, Województwo), które mogą zostać przeznaczone na projekt Cyberbezpieczny Samorząd.
  • Poznać Wymagany Wkład Własny: Znaleźć informacje na temat ewentualnego wkładu własnego, który jest wymagany w ramach ubiegania się o dany grant.

Zachęcamy do skorzystania skorzystania z naszej nowej, przydatnej funkcji wyszukiwarki wartości grantu. Razem możemy wzmocnić naszą odporność na zagrożenia cybernetyczne oraz osiągnąć wyższy poziom bezpieczeństwa naszych lokalnych społeczności.

Wyszukiwarka znajdujuje się pod adresem https://cyberbezpieczny.info/kwoty-grantu

Zapraszamy do kontaktu https://cyberbezpieczny.info/kontakt razem napiszemy skutecznie wniosek.

Przypominamy, że w poradniku do projektu, Cyberbezpieczny Samorząd znajduje się informacja o możliwości wdrożenia systemów klasy EZD w ramach projektu (poradnik znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/ ):

"Wdrożenie systemu klasy EZD (elektroniczne zarządzanie dokumentacją) umożliwia kompleksowe dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw w postaci elektronicznej oraz kompletowanie i archiwizację akt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza w zakresie norm kancelaryjnych i archiwalnych. Dodatkowo znacząco usprawnia i przyspiesza wymianę korespondencji między podmiotami publicznymi oraz komunikację z obywatelami.

Dzięki swojej charakterystyce system klasy EZD przyczynia się do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w instytucjach publicznych. Wykorzystanie nowoczesnego systemu teleinformatycznego do zarządzania dokumentacją i informacją gwarantuje poufność, integralność, dostępność i autentyczność przechowywanych oraz przetwarzanych danych. Wrażliwe informacje są odpowiednio chronione, a ryzyko wystąpienia zagrożeń i naruszeń bezpieczeństwa zostaje znacząco zredukowane."

Z powyższego wynika, że produkty typu SIDAS EZD są wydatkami kwalifikowanymi w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Warto się zastanowić nad wdrożeniem komercyjnej aplikacji dostosowanej do potrzeb i charakterystyki pracy samorządu terytorialnego. 

Warto również zapoznać się z ofertą usług chmurowych SIDAS Cloud które zapewnią JST i jednostkom organizacyjnym wysoki poziom bezpieczeństwa w razie jakichkolwiek problemów z infrastrukturą lokalną.

Zapraszamy do kontaktu https://cyberbezpieczny.info/kontakt razem napiszemy skutecznie wniosek.