Skip to main content

Kwalifikowalność kosztów - od kiedy ?

Zgodnie z obowiązującym regulaminem, istnieje możliwość uznania za kwalifikowalne wydatków, które zostaną poniesione w okresie od 1 czerwca 2023 roku aż do zakończenia realizacji projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd, jak to określono w regulaminie. Tego rodzaju postanowienie otwiera drzwi do efektywnego wykorzystania dostępnych środków już od dzisiaj, umożliwiając ich wydatkowanie oraz późniejsze refinansowanie w kontekście trwającego projektu.

Niniejsza elastyczność w zakresie okresu kwalifikowalności wydatków stwarza dogodne warunki dla instytucji samorządowych oraz innych jednostek organizacyjnych JST, aby przystąpić do realizacji planowanych działań związanych z wzmocnieniem bezpieczeństwa cybernetycznego swoich struktur. Pozwala to na szybsze wdrożenie koniecznych środków oraz podejmowanie działań, które przyczyniają się do zwiększenia poziomu ochrony w kontekście zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią.

W praktyce oznacza to, że już obecnie instytucje biorące udział w projekcie mogą zainicjować proces ponoszenia wydatków, co pozwoli im lepiej dostosować się do wymogów i celów projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Ponadto, zdolność do późniejszego refinansowania wydatków umożliwia efektywne zarządzanie budżetem projektu oraz optymalne wykorzystanie dostępnych środków finansowych.

W rezultacie, instytucje uczestniczące w projekcie są zachęcane do wcześniejszego rozpoczęcia działań np. związanych z zakupem i wdrożeniem systemów klasy EZD (SIDAS EZD) lub usług chmurowych (SIDAS Cloud) i wydatkowania środków, co przyczyni się do skutecznego wdrażania planowanych inicjatyw na rzecz wzmocnienia cyberbezpieczeństwa samorządów, a także do osiągnięcia pełnego potencjału projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Warto rozważyć wdrożenie rozwiązań zapewniających wysoki poziom cyberbezpieczeństwa przed wejściem w życie obowiązku korzystania z e-Doręczeń przez Samorządy i jednostki podległe tj 10 grudnia 2023. Należy pamiętać, że w dniu 07 czerwca 2023 został opublikowany komunikat Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym. Pełny harmonogram wejścia w życie obowiązku znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/harmonogram

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/cppc/projekty-wlasne3

Zapraszamy do kontaktu: https://cyberbezpieczny.info/kontakt