Skip to main content

Systemy klasy EZD wydatkami kwalifikowanymi!

Cyberbezpieczny Samorząd - system EZD? W poradniku do projektu znajduje się informacja o możliwości wdrożenia systemów klasy EZD EZD w ramach projektu :

"Wdrożenie systemu klasy EZD (elektroniczne zarządzanie dokumentacją) umożliwia kompleksowe dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw w postaci elektronicznej oraz kompletowanie i archiwizację akt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza w zakresie norm kancelaryjnych i archiwalnych. Dodatkowo znacząco usprawnia i przyspiesza wymianę korespondencji między podmiotami publicznymi oraz komunikację z obywatelami.

Dzięki swojej charakterystyce system klasy EZD przyczynia się do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w instytucjach publicznych. Wykorzystanie nowoczesnego systemu teleinformatycznego do zarządzania dokumentacją i informacją gwarantuje poufność, integralność, dostępność i autentyczność przechowywanych oraz przetwarzanych danych. Wrażliwe informacje są odpowiednio chronione, a ryzyko wystąpienia zagrożeń i naruszeń bezpieczeństwa zostaje znacząco zredukowane."

Z powyższego wynika, że produkty typu SIDAS EZD są wydatkami kwalifikowanymi w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Warto się zastanowić nad wdrożeniem komercyjnej aplikacji dostosowanej do potrzeb i charakterystyki pracy samorządu terytorialnego. 

Należy również pamiętać o słowach Ministra Cieszyńskiego z kwietnia 2023 r. W wywiadzie udzielonym potralowi https://samorzady.pap.pl https://samorzady.pap.pl stwierdził:

"Każdy urząd może nieodpłatnie korzystać z EZD PUW, który oferuje NASK we współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim. Powstaje także następca tego systemu czyli EZD RP. Zachęcam do jak najszybszego wdrażania tego typu rozwiązań w urzędach, ponieważ nawet jeśli ktoś wdroży teraz EZD PUW, to dzięki migratorowi przygotowanemu przez NASK, przejście na nowy system nie będzie wyzwaniem. Poza tym można skorzystać z rozwiązań komercyjnych, które dają większe możliwości dostosowania do potrzeb danej jednostki. Państwo da wersję podstawową, a jeśli ktoś potrzebuje czegoś ekstra, to zadziała wolny rynek."

Jak widać z powyższych źródeł, wdrożenie komercyjnego rozwiązania klasy EZD jest wręcz oczekiwane w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorzad.

Zapraszamy do kontaktu: https://cyberbezpieczny.info/kontakt