Skip to main content

Jakiej wyskości grant przysługuje JST

19 lipca 2023 roku, ogłoszono projekt realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa  o nazwie "Cyberbezpieczny Samorząd", mający na celu wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w samorządach (gminy, powiaty, województwa wraz z jednostkami organizacyjnych)  na terenie całego kraju. W ramach projektu, przewidziano przyznanie znacznych grantów, które umożliwią samorządom wdrożenie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi zwiększających cyberbezpieczeństwo takich jak np. SIDAS EZD czy SIDAS Cloud lub skorzystanie z obligatoryjnych szkoleń z cyberbezpieczeństwa prowadzonych przez doświadczony zespół Madkom SA Wysokość grantów jest zróżnicowana i zależna od zamożności poszczególnych gmin i powiatów. W załącznikach do dokumentacji można znaleźć wysokość grantów i wkładu własnego, jaki należy ponieść.

Dla ułatwienia dokument można znaleźć również na naszej stronie- pod tekstem. Należy mieć na uwadze, że niektórzy z grantobiorców nie będą ponosić kosztów związanych z wkładem własnym. Wysokość grantów znajduje się w załączniku: Załącznik_nr_2_-_Lista_podmiotów_uprawnionych_do_uczestniczenia_w_naborze